Zakonodaja - stran 70 od 122

Varnost na zaledenelih površinah

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) nam je posredovala študijo o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah (pod zaporedno številko 87), iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje povzeti napotki o tem, kako se izračuna dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo  po zaledeneli... Preberi več

V obravnavi 2. uredbi s področja kmetijstva

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predloga: 1. Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – pripombe zbiramo do petka, 20.1.2017 Določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s … Preberi več

Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi. Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00… Preberi več


1 Mestni trg, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi. Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri…. Preberi več


7 Grajska ulica, Maribor, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

  Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z... Preberi več

Potrjena vzorčna notranja pravila SOS za vse občine

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani Arhiva RS prejela odločbo o potrjenih vzorčnih notranjih pravilih SOS. SOS je meseca novembra vložila zahtevo za potrditev vzorčnih notranjih pravil. Ob pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da je vloga popolna in sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Uredbo o... Preberi več

Novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani ministrstva za pravosodje prejela novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, pripravljeno na podlagi odzivov na predlog Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki so ga v pregled in mnenje poslali 4. 8. 2016. Glavni cilji predloga zakona so uskladitev veljavnega zakona z ostalimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih… Preberi več

Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov. Osnutek uredbe najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujte najkasneje do četrtka, 19.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve. S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik… Preberi več