Zakonodaja - stran 71 od 122

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Ministrstvo za okolje in prostor predlaga naslednje vsebinske spremembe: Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljanjo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati,… Preberi več

Novela Zakona o financiranju občin – ZFO-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli novelo Zakona o financiranju občin – ZFO-1, katera je pripravljena na podlagi Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020, ki vsebuje posebno poglavje o finančni avtonomiji občin. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za vaše stališče in predloge najkasneje do... Preberi več

Komisija SOS za turizem o predlogu zakona

Na pobudo SOS je v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v ponedeljek 19. decembra 2016 potekala seja komisije SOS za turizem z eno točko dnevnega reda, to je predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Sestanek je bil sklican z namenom izmenjave mnenj in stališč med občinami in pripravljavci zakonskih sprememb. V Sekretariat SOS... Preberi več

Kmalu vzorčna notranja pravila za vse občine

Kategorija: Informatika / Zakonodaja

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da ker je priprava in potrditev lastnih notranjih pravil za posamezno občino izjemno zahteven in dolgotrajen... Preberi več

Nov Osnutek Zakona o gasilstvu

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu. Osnutek zakona in njegove obrazložitve si lahko pogledate na spodnjih povezavah. Besedilo osnutka zakona se nahaja na tej povezavi. Kratko obrazložitev sprememb in dopolnitev ZGAS po členih se nahaja tukaj. Vaše pripombe in predloge za spremembo zakona prosim posredujte najkasneje do petka, 20.... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Poglavitni cilj predloga je reorganizacija CSD-jev. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 10.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju… Preberi več

Javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji”

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da bo potekala javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji”, ki jo organizira Ministrstvo za okolje in prostor in bo potekala v sredo, 21. decembra 2016 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Agencije RS za okolje (velika sejna soba 4. nadstropje) Vojkova 1b, Ljubljana. Vabilo najdete… Preberi več