Zakonodaja - stran 72 od 122

Stališče SOS do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Državni zbor je s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana med mandatom. Skupnost občin Slovenije se je, že odkar je bil podan prvi predlog sprememb ZLS, ki je vključeval instituta odpoklica župana, do predloga opredeljevala negativno, tako na nivoju Državnega zbora kot tudi Državnega… Preberi več

Predlog Zakona o dajatvah za motorna vozila

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli dopolnjen predlog Zakona o dajatvah za motorna vozila. Gradivo najdete na sledečih povezavah: 1. del in 2. del. Morebitne pripombe ali stališča nam posredujte najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Izdaja soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije prejela odgovor MGRT glede izdaje soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč, čeprav še ni sprejetih ustreznih, z ZPPDej usklajenih občinskih aktov. Ministrstvo navaja, da je raztros pepela zunaj pokopališča mogoč, če občina izda soglasje. Soglasje občina lahko izda, tudi če tega vprašanja še nima rešenega v svojem… Preberi več

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Besedilo najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe/predloge na predlog Uredbe posredujete najkasneje do srede, 11.1.2017… Preberi več

Vsebina zemljiškoknjižnega predloga

Skupnost občin Slovenije objavlja prejeto obvestilo Vrhovnega sodišča RS glede pomanjkljivosti vsebine zemljiškoknjižnih predlogov. Namreč dogaja se, da predlagatelji zemljiškoknjižnih postopkov v zemljiškoknjižnih predlogih pogosto ne navedejo določno vseh listi, na podlagi katerih predlagajo vpise in tako tudi v  elektronskem obrazcu predloga neustrezno izpolnijo rubriko za dodaten opis listine. Vsebino obvestila si lahko preberete TUKAJ.

DS zahteva oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Kategorija: GJS / Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, Zveza društev upokojencev, Zveza potrošnikov Slovenije so večkrat in glasno nasprotovali novemu konceptu liberalizacije pogrebne dejavnosti, vendar so poslanke in poslanci ostali gluhi na vsa opozorila. Tudi na veto Državnega sveta in tako Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejeli... Preberi več

Usklajevalni sestanek na predlog sprememb in dopolnitev ZZDej

V sredo, 7.12.2016 je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin oziroma občin in Ministrstva za zdravje z namenom uskladitve stališč na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila Andrej Sluga, predsednik Komisije za socialo in zdravstvo SOS, in Tatjana Komac, članica komisije. Prisotni... Preberi več

Odgovor MOP glede služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih

SOS je seznanila v enem izmed prejšnjih prispevkov (objava spodaj), da je Ministrstvo za javno upravo na pristojno ministrstvo za okolje in prostor posredovalo dopis s prošnjo po informacijah glede ureditve problematike zaračunavanja visokih nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljišč. Ker še do dne 22.11.2016 nismo bili seznanjeni z odgovorom pristojnega ministrstva na prejeti... Preberi več