Zakonodaja - stran 77 od 124

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na: obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK, postopke, ki jih vodi… Preberi več

Izbris in zavrnitev vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

Skupnost občin Slovenije na spodnji povezavi objavlja dopis glede sprememb Zakona o prostovoljstvu, ki se nanašajo na opravljanje prostovoljskega dela v javnih zavodih, prejetega s strani MJU. Ministrstvo prav tako naproša, da občine z novostmi seznanijo organizacije, ki izvajajo ali bi lahko izvajale poseben prostovoljski program v občinah. DOPIS MJU – Spremembe zakona o prostovoljstvu

Transparentnost osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu

Skupnost občin Slovenije objavlja obvestilo Ministrstva za javno upravo glede transparentnosti osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu. V dopisu ministrstvo predlaga poenoteno objavo aktov občin na vstopni spletni strani občine v posebni rubriki “Splošni akti občine”. Dopis si lahko preberete TUKAJ.  

Sprememba Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Besedilo najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaše morebitne pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 22.11.2016 na… Preberi več

Predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti

Uprava za zaščito in reševanje je pripravila predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti. Do sedaj je bilo objavljeno samo Navodilo o pripravi ocene ogroženosti, sedaj pa so se na URSZR odločili, da bodo navodilo spremenili v Pravilnik. Tako bodo navedbe tudi za občine po novem zavezujoče. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje... Preberi več

Odlok o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v pripravi pri ministrstvu predlog Odloka o  odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Besedilo najdete TUKAJ.  Vaše pripombe in stališča nam posredujete najkasneje do ponedeljka, 5.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in... Preberi več

Nadaljevanje seje Ustavne komisije RS o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

Ustavna komisija DZ je 3.11.2016 ob nadaljevanju prekinjene nujne seje potrdila predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo. V imenu SOS se je nadaljevanja seje Ustavne komisije udeležil Leo Kremžar, pooblaščeni zastopnik SOS na področju GJS. Zaključke seje je označil kot zadovoljive, saj po zadnji različici oskrbo prebivalstva z vodo zagotavlja država prek... Preberi več