Zakonodaja - stran 79 od 122

Informativni posvet – Predstavitev Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), organizirajo informativni posvet v zvezi s predlogom Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo potekal v sredo, 21. septembra 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Udeležba… Preberi več


10 Maistrova ulica, Ljubljana, Slovenija

Osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju državnih ceste in javne železniške infrastrukture.   Pripombe in predloge nam prosim posredujte najkasneje do petka 30. 9. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Predlog uredbe in priloge se nahajajo na spodnjih povezavah: vladno gradivo Uredba priloga-1 priloga-2… Preberi več

Sestanek z ministrstvi v zvezi s sistemskimi priporočili za NUSZ

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V ponedeljek, 5. 9. 2016 je potekal sestanek glede priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ. Namen sestanka je bil, da se prvotni osnutek priporočil uskladi s pripombami vseh treh asociacij. Pri tistih priporočilih, ki vsebujejo usmeritve glede urejanja podatkov, ki so osnova za določitev NUSZ, na področju pravne uskladitve občinskih odlokov glede na sprejete... Preberi več

Vloga občine v zadrugi

Iz Sekretariata SOS smo na Računsko sodišče naslovili prošnjo za pomoč pri razjasnitvi vloge občine ali več občin v turistični zadrugi oziroma kooperativi. V začetku julija smo namreč izvedli posvet na temo turističnih kooperativ, kjer so se predstavile dobre prakse iz sosednjih držav in za vzpostavitev turističnih zadrug ali kooperativ je precejšnje zanimanje v različnih... Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Predlog uredbe uvaja določbe, da bo kmetijskim gospodarstvom omogočeno, da v letošnjem letu ukrep uveljavljajo tudi za jabolka letnika 2015. Besedilo osnutka najdete TUKAJ. Ministrstvo pojasnjuje,… Preberi več

Obvestilo glede objave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Obveščamo vas, da je Državni zbor dne 12. 7. 2016 na 21. redni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) . Dne 18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z navedenim zakonom. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan... Preberi več

Predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živil iz PRP 2014-2020

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 15.9.2016 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1C

Prejeli smo obvestilo o glede možnosti pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah: kot ste bili že seznanjeni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v javno obravnavo predložilo osnutek predloga novele Zakona o elektronskih komunikacijah, t.i. ZEKom-1C, katerega poglavitni namen je popolni prenos zahtev Direktive... Preberi več

Sestanek na MOP glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ

V sredo, 31. avgusta, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek v zvezi s predlogom sistemskih priporočil za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Te naj bi občine usmerjale k (pre)oblikovanju takšnih odlokov o plačilu NUSZ, ki bodo skladni z veljavno zakonodajo, ter  sprejetimi odločitvami Ustavnega sodišča. Na sestanku, ki... Preberi več