Zakonodaja - stran 80 od 122

Osnutek arhitekturne politike Slovenije

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko… Preberi več

Sestanek delovnih teles SOS, ZOS in ZMOS glede sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sredo, 24.8.2016, organizirala skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS z namenom oblikovanja skupnega stališča v zvezi s predlogi sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za finance, Jože Novak. Jože Novak... Preberi več

Z amandmaji vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS postal problematičen?

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave... Preberi več

Odpoved pravici do sodnega varstva, ZUVza

Ministrstvo za javno upravo je na zaprosilo Ministrstva za pravosodje podalo mnenje o odpovedi pravici do pravnega sredstva v postopkih po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti in Zakonu o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah. Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj. Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si… Preberi več

Skupna seja SOS, ZOS in ZMOS na temo NUSZ

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS, ki med drugim v 7. točki določa, da “Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance skupaj s skupnostmi oziroma združenji občin do 31. avgusta 2016 pripravijo sistemska priporočila za ureditev sistema nadomestila... Preberi več

Sestanek v zvezi z uredbo o pitni vodi

Na pobudo predstavnikov občin bo 14.9.2016 potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje v zvezi z Uredbo o pitni vodi in s tem povezanimi obveznostmi za občine.


50 Tivolska cesta, Ljubljana, Slovenija

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, ustrezen delež finančnih virov sofinanciranje programov, način njihovega sofinanciranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov. Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za podajo vaših stališč in pripomb najkasneje do torka,… Preberi več

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah: osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju osnutke primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil. Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete… Preberi več