Zakonodaja - stran 90 od 124

Seminar SOS in MJU »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

Kategorija: Zakonodaja

V četrtek, 14.4.2016, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar z naslovom  »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je predstavil razmerje NO do drugih občinskih organov in občinske splošne akte, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora.... Preberi več

Seja komisije za GJS o jamstvih za odlagališča

Članice in člani komisije za gospodarske javne službe pri SOS ter vodja delovnega sklopa po pooblastilu Predsedstva SOS, gospod Leo Kremžar, so se sestali na svoji 3. redni seji, dne 15.4.2016 v prostorih MO Celje. Na dnevnem redu seje je bila izvolitev predsednika/predsednice komisije ter Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov,... Preberi več

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov – verzija 3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije- verzija 3. Prav tako je objavljeno Okoljsko poročilo za operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije. Osnutek OP najdete v priponki, Okoljsko poročilo pa s klikom tukaj. Prosimo vas,... Preberi več

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje. Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah: prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca... Preberi več

Spremembe Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza)

  Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Ministrstva za pravosodje, ki pripravlja predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza), ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah. Zanima jih predvsem: na kakšen... Preberi več

Predlog zakona o prijavi prebivališča in zakona o gostinstvu

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o prijavi prebivališča. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 11. maja 2016. (Poziv občinskim svetom in županom). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o prijavi prebivališča). Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu... Preberi več

Mnenje občin do predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Državni zbor RS je 4. aprila 2016 v Poročevalcu objavil predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki bo obravnavan po rednem postopku. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 4. maja 2014. (Poziv občinskim svetom in županom, 4.4.2016). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo predloga ZPPD, 1.4.2016).... Preberi več

Odziv župana Ljubljane na dopis OZS

Obrtna zbornica Slovenije je 31.3.2016, kot navaja dopis župana Jankoviča, vsem občinam poslala pismo vezano na predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Skupnost občin Slovenije ni bila med prejemniki pisma obrtne zbornice, smo pa prejeli v vednost odgovor župana Mestne občine Ljubljana, ki ga objavljamo na tej povezavi: MOL – dopis za OZS, saj... Preberi več

3. seja komisije za gospodarske javne službe

V petek, 15.4.2016 bo v prostorih MO Celje sejna soba v pritličju (vhod iz Ljubljanske ulice), od 10.00 ure dalje potekala 3. redna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS. Obravnavali bomo Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, natančneje, jamstva za odlagališča odpadkov. Seje komisije se lahko udeležijo njene članice in člani,… Preberi več


9 Trg celjskih knezov, Celje, Slovenija

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ? Seminar bo potekal v sredo, 20. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. S 1. aprilom je pričel veljati nov Zakon o  javnem naročanju, ZJN-3. Zakon spodbuja elektronsko komunikacijo in oddajo… Preberi več


154 Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija