• Domov
  • ESPON CC METHODOLOGY FOR TOURISM

V okviru programa ESPON 2020, katerega cilj je spodbujanje evropske teritorialne razsežnosti pri razvoju in sodelovanju z zagotavljanjem dokazov, prenosa znanja in učenja politik za javne organe in druge politične akterje na vseh ravneh, je bil 16. 4. 2019 objavljen razpis, katerega vsebino so sooblikovale tri slovenske občine, Bled, Brežice in Divača, Skupnost občin Slovenije, Hrvaško združenje mest in italijanska razvojna agencija Impores ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je kot vodilni deležnik oddal prijavo za izdelavo ciljne analize.

Glavni cilj analize je bil zagotoviti empirično podlago za destinacije in pomagati lokalnim odločevalcem oceniti njihov položaj in opredeliti šibke točke v zvezi s trajnostnim turizmom na zadevnih območjih. Rezultat omogoča analizo nosilnih zmogljivosti turizma na podlagi inovativnih in razpoložljivih kazalnikov, vključno s prihodi turistov, internetnimi podatki, pregledi socialnih medijev, sezonskostjo in onesnaženjem z uporabo velikih podatkov, novih tehnologij, umetne inteligence in visoko zmogljivega računalništva (HPC), za upravljanje katere koli evropske turistične destinacije.

Projekt je prinesel tudi priporočila predvsem regionalnim in lokalnim strokovnjakom, pa tudi evropskim, o tem, kako prepoznati in preučiti specifični teritorialni kontekst in posebnosti za merjenje nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij po vsej Evropi za boljše upravljanje in načrtovanje.

Gradivo:

ToR_TOURISM_2019-04-12

Zaključno poročilo

Sinteza

Metodologija – priročnik

Navodila za uporabo

 

 

 

 


Nazadnje posodobljeno: