V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA PIRAN, ŽETALE, LOŠKA DOLINA IN MO MARIBOR.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Pri Boštjanu Šeficu vnovič koordinativni sestanek za sanacijo škode po poplavah in plazovih

Na redni koordinaciji pri državnem sekretarju Boštjanu Šeficu, 9. 10. 2023, so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije ter Združenja občin Slovenije pogovarjali o sanaciji plazov ter o razpisih Eko sklada za občanke in občane. Sestanka sta se v imenu SOS udeležila Nejc Smole, podpredsednik in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka.

Na sestanku sta bila prisotna tudi dva člana Sveta vlade za obnovo po poplavah. Dr. Bavec je predstavil, da je v letošnjih neurjih evidentiranih več kot 10.000 plazov na letalskih posnetkih. Opozoril je, da so pri sanaciji plazov občine same in da ni pristojne državne institucije, ki bi vsaj za največje plazove občinam pomagala. Izpostavil je, da se morajo občine načrtno in celovito lotiti urejanja plazov na podlagi geoloških analiz, z jasnimi načrti in pripravljenimi ukrepi. Prav tako je opozoril, da je pri večjih plazovih, skupaj s tehnično pisarno in geološkimi strokovnjaki, potrebno ugotoviti ekonomsko upravičenost sanacije plazov. Možno je, da sanacija plazu, ki ogroža par hiš stane tudi več kot milijon evrov. Dr. Bavec prav tako priporoča občinam, da pri načrtih sanacije pogledajo širšo geološko sliko plazu, saj lahko ukrepi na določenem področju hkrati povzročijo težave drugje.

SOS je predlagal, da bi služba na državni ravni prevzela sanacijo največjih plazov, saj le-ta presega zmogljivosti občin.

V nadaljevanju je dr. Logar opozoril, da je država vzpostavila Aplikacijo E-plaz, skozi katero se lahko najhitreje pride do pregleda vseh plazov. Zato pozivamo občine, ki imate plazove, da do konca meseca oktobra vnesete v aplikacijo glede na prioriteto:
a) plazove, ki ogrožajo življenja,
b) plazove, ki ogrožajo občinsko infrastrukturo, vodotoke, premoženje ljudi in
c) ostale plazovi (na kmetijskih zemljiščih, gozdovih…).

Podpredsednik SOS Nejc Smole, je na sestanku podal pobudo, da se pripravi priporočila za občine, kako postopati v primerih, ko se je ob nedavnih ujmah pokazalo, da so nekatera področja podvržena plazenju, vendar to v prostorskih aktih ni predvideno/ni veljalo. Občine bi potrebovale priporočila glede omejitve gradnje oziroma glede dodatnih ukrepov.

Na sestanku smo tudi predlagali, da se preverijo strokovne podlage za dovoljevanje gozdnih vlak, saj so le-e tudi pogosto krivec za nastanek plazov.

Državni sekretar, Boštjan Šefic, je v nadaljevanju predstavil aplikacijo geohazard.si, v katero je že vključeno stanje v 63 občinah v merilih, ki so primerna in uporabna pri prostorskem načrtovanju in izdajanju dovoljenj. Priporočil je, da ga občine pričnete uporabljati.

Izpostavil je tudi, da je Zakon o obnovi že v groben pripravljen. Zakon ni sistemski za vsa področja, sistemsko pa ureja stvari na najbolj prizadetih območjih. Upa, da bo zakon dokončan do konca oktobra. Opozorili smo, da morajo občine na predlog besedila imeti možnost dajati pripombe.

V nadaljevanju je izpostavil, da bo z zakonom o obnovi določen tudi način financiranja sanacije plazov, nima pa še podrobnejših informacij.

Boštjan Šefic je ponovno opozoril, da se zavedajo obsega škode in težav občin, a vsega hkrati ne bo mogoče sanirati istočasno. Zato je bila odločitev države, da se škoda sanira glede na nujnost izvedbe sanacije. Tako prosijo za razumevanje.

Prosil je tudi za pomoč občin pri obveščanju občank in občanov, da morajo hraniti račune, pogodbe, dokazila v primeru, da sami sanirajo nastalo škodo, saj bodo drugače lahko imeli težave pri uveljavljanju povračil od države.

Povedal je tudi, da imajo v tem trenutku več kot 6.000 vlog za pomoč. Zaskrbljeni so, če so vsi občani in občanke upravičene do pomoči oddale vlogo, zato prosi občine, da v komunikaciji z občankami in občani preverijo ali so upravičeni do pomoči oddali vlogo za pomoč. Izogniti se želijo situaciji, da najbolj ranljivi ne bodo prejeli pomoči, ker niso oddali vloge.

Prav tako prosi, da občine še enkrat preverijo, ali imajo vsi prebivalci, ki so nameščeni v začasnih namestitvah, zagotovljeno primerljivo stalno nastanitev oz. ali so zajeti v popisih. Na državni ravni razmišljajo o nakupu modularnih hišk za te primere.

Sledila je predstavitev dveh predstavnic Eko Sklada, ki sta predstavili možnosti za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo prizadetih v poplavah. Za najbolj ranljive posameznike so na voljo energetski svetovalci, ki ljudem svetujejo pri energetski sanaciji. Prav tako pripravljajo razpis za koordinatorje, ki bodo najbolj ranljivim pomagali pri prijavi na razpise in pri svetovanju za energetsko sanacijo njihovih objektov. Predlagajo, da se občine povežejo in organizirajo delavnice za ranljive občanke in občane, ko bodo koordinatorji imenovani.

V nadaljevanju so prisotnim predstavili, da je Vlada RS končno vzpostavila aplikacijo E-vode, v kateri bo možno spremljati sanacijska dela v vodotokih, kdo izvaja in kdaj je ekipa tam. Informacije o tem, da se dela na vodotokih ne opravljajo so prisotne, zato so vzpostavili aplikacijo, ki bo omogočila nadzor izvajalcev. V kolikor boste občine ugotovile, da kljub stanju v aplikaciji za intervencijske ukrepe, ekipe niso prisotne na terenu, le-to sporočite tehničnim pisarnam, ki bodo ukrepale.

Glede intervencijskih stroškov je bilo predstavljeno, da se bodo stroški v tem tednu pričeli nakazovati po vrstnem redu prispetja dokumentacije s stani občin. Izplačilo bodo prejele občine, ki so oddale popolno dokumentacijo. Občinam, ki imajo težave z dokumentacijo za intervencijske stroške predlagajo, da le-te razdelijo v več delov in čim hitreje pošljejo zaključen del.

Na sestanku je bilo predstavljeno še, da bodo do konca oktobra pričeli z nakazili akontacije za sanacijo škode v višini do 40% oziroma dvokratnikom primerne porabe. Državni sekretar je opozoril, da bo pogodba veljala 12 mesecev, zato morajo biti občine previdne pri črpanju sredstev, saj bodo morale dogovorjene sanacije izvesti v 12 mesecih.

1.2. O zagotavljanju informacijske varnosti občin

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljevanju: Urad) dne, 12.10.2023 organizirala seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred  kibernetskimi grožnjami.

Uvodoma je udeležence pozdravil dr. Uroš Svete, direktor Urada in predstavil nacionalni sistem kibernetske varnosti. Posebej je izpostavil novi 18. a člen Zakona o informacijski varnosti, ki določa obveznosti povezanih subjektov, med katere spadajo tudi občine in v letu 2024 predvideno implementacijo določb tega člena.

V nadaljevanju sta mag. Melita Šinkovec, vodja sektorja in Kory Golob iz Urada predstavila umestitev občin v sistem informacijske varnosti, pravne podlage za zagotavljanje informacijske varnosti, doseganje skladnosti z ZInfV in usklajenost s standardi. V razpravi so občine opozorile na kibernetske incidente, najpogostejše poskuse spletnega ribarjenja (phishing, smishing ) in zastavljale vprašanja vezana na prijavo kibernetskih groženj ali napadov pristojnim institucijam.

1.3. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

1.4. Premiera gledališke predstave o diskriminaciji Kaj pa z Rdečo kapico?

V sklopu evropskega projekta Soočimo se z diskriminacijo, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije, so študenti AGRFT pripravili avtorsko gledališko predstavo o različnih vidikih diskriminacije. Premierne uprizoritve predstave Kaj pa z Rdečo kapico?, ki na inovativen način ozavešča o pomenu varstva pred diskriminacijo, se je udeležil tudi predsednik vlade dr. Robert Golob.
Kaj pa z rdečo kapico? je naslov posebne predstave o različnih okoliščinah diskriminacije, ki so jo pripravili študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT).

Predstava je inovativen način ozaveščanja o diskriminaciji in je eden izmed izdelkov evropskega projekta »Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti«, pri katerem sodelujejo Zagovornik načela enakosti, AGRFT, Skupnost občin Slovenije in Fundacija Prizma. Partnerji projekta so projektna sredstva pridobili iz Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote za okrepitev ozaveščanja o tem, da moramo biti vsi deležni enake obravnave in enakih možnosti ne glede na naše osebne okoliščine.
Predstava se ukvarja s tem, zakaj do diskriminacije pride, kaj imata pri tem vzgoja in politična korektnost, kako se počutijo žrtve in priče diskriminacije, kako se proti diskriminaciji boriti. Avtorski projekt je nastajal po snovalnem principu, sodelovali so študentje AGRFT 2., 3. in 4. letnika igre, režije in dramaturgije ter zunanji sodelavci, ki so v gledališko predstavo prevedli nekatere primere diskriminacije, obravnavane pri Zagovorniku načela enakosti. Režiserka predstave je Maruša Sirc, dramaturginja Ula Talija Pollak, igrajo pa Urban Brenčič, Ajda Kostevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek in Jure Šimonka.

Premierne uprizoritve se je ob predstojniku Zagovornika načela enakosti Mihu Lobniku in dekanke AGRFT red. prof. mag. Žanine Mirčevske udeležil tudi predsednik vlade dr. Robert Golob s Tino Gaber. Več o predstavi najdete na spletni strani https://www.agrft.uni-lj.si/festival/program/. Več o varstvu pred diskriminacijo v Sloveniji pa na www.zagovornik.si

 • Foto: Željko Stevanović

2. Aktualno - Poplave 2023

2.1. ANKETA: ANALIZA SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Spoštovane županje, župani, podžupanje, podžupani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zaposleni v občinskih upravah,    
za nami je dogodek, ki je postavil pred resen izziv delovanje sistema odziva na naravne in druge nesreče v skoraj vseh občinah v Republiki Sloveniji. Ob vsej tragičnosti in trpljenju, ki ga prinaša, se je potrebno iz njega tudi kaj naučiti in izvesti potrebne popravke, da bomo na naslednje dogodke bolj pripravljeni.  
Zato smo oblikovali anketo, s katero želi Skupnost občin Slovenije sestaviti uvid v delovanje sistema zaščite in reševanja na nivoju lokalnih skupnosti in s tem postaviti tudi ustrezna izhodišča za ukrepe, s katerimi bomo skupaj prispevali k izboljšanju stanja na tem področju, predvsem pripravljenosti in odzivu štabov civilne zaščite v občinah. Ti štabi so osnovna struktura za usmerjanje sil zaščite in reševanja in s tem tudi predpogoj za njihovo učinkovito delovanje.  
Želimo, da prepoznate pomen tega vprašalnika in se mu ustrezno posvetite, saj bodo skupne ugotovitve močna podlaga za izboljšave obstoječega sistema.
Spletni vprašalnik se nahaja na tej povezavi.
Vljudno vas prosimo, da na anketo odgovorite do ponedeljka 16. oktobra 2023. Analizo rezultatov bomo predstavili na Razvojnih dnevih SOS, 19. oktobra v Laškem, zato vas lepo prosimo za vaš odziv.     Predlagamo, da vprašalnik izpolnjujejo osebe, ki so najbolj seznanjene s postopkom vodenja intervencij v vaši občini (poveljnik CZ, njegov namestnik, poverjenik za CZ, ipd.).  
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na: Miha.mohor@sos.si

2.4. Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem.

Obveščajo tudi, da je bil v Uradnem listu RS št. 100/23 z dne 29. 9. 2023 objavljen Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je pričel veljati 30. 9. 2023. Izjeme za oprostitev plačila upravnih taks se s tem razširjajo tudi na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi zakona, kar je potrebno upoštevati pri vodenju upravnih postopkov. Taksa pa se vrne taksnemu zavezancu po uradni dolžnosti, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa, prav tako pa tudi taksa za dokumente v postopkih, ki so se v skladu s prvim odstavkom 170. člena zakona začeli v skladu s pravilnikom in končali v skladu z zakonom.

2.5. Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost porabe proračunskih sredstev iz naslova zagotavljanja sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navodilo si lahko preberete tukaj:

NAVODILO_OBCINAM_evid._sr._za_odpravo_posledic_naravnih_nesrec_v_proracunih_PPrenos

2.6. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.7. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.8. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

Plačljiv oglas

3. Zakonodaja

3.1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Objavljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki je v zelo kratki javni razpravi in hkratnem medresorskem usklajevanju.

 • Predlog spreminja obstoječi 89. člen GZ-1, s čimer se ureja kadrovska problematika gradbenih inšpektorjev (dodana je možnost imenovanja oseb za gradbenega inšpektorja). Vsebina tega člena je bila medresorsko že usklajena z vsemi ministrstvi.
 • Predlogu je dodana sprememba 137. člena GZ-1, ki ureja postopno uvedbo sistema eGraditve pri posameznih upravnih organih na način, da bo sistem na območju celotne Slovenije vzpostavljen 6. januarja 2025. Po veljavni zakonodaji bi moral biti sistem eGraditev za vse pristojne upravne organe na področju graditve vzpostavljen 1. januarja 2024, vendar to iz objektivnih razlogov na celotnem območju Slovenije na enkrat ne bo mogoče zagotoviti. Na vzpostavitev eGraditve je poleg samega elektronskega poslovanja vezan:
 •  
 • zamik plačila komunalnega prispevka iz postopka izdaje gradbenega dovoljenja na fazo prijave začetka gradnje in
 • obveznost prijavljanja gradnje stavbe, ki je enostavni objekt, ki se s to določbo zamika na nov datum vzpostavitev sistema eGraditev in sicer 6. januar 2025.

Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe na predlog besedila pošljete do srede, 18.10.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

3.2. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

3.3. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3.4. Informacije glede registra pravnih aktov lokalnih skupnosti

V Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je stekla priprava projekta za izvedbo (PZI) za vzpostavitev novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Od začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in besedil, tj. od 1. 5. 2023, so identificirali določene izzive, med katerimi so usklajena in ažurna komunikacija med vpletenimi deležniki, (sprotna) izmenjava podatkov in besedil med različnimi informacijskimi sistemi, pa tudi vprašanja, povezana z nomotehnično ustreznostjo lokalnih predpisov, ki močno zaznamujejo pripravo neuradnih prečiščenih besedil.

Za reševanje teh izzivov so pripravili naslednje ukrepe:

1. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti:

 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb. Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Ocenjujemo, da je v času odpravljanja posledic letošnjih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se trenutno soočajo lokalne skupnosti. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

2. Organizacija posveta (okrogle mize) na temo vzpostavljanja centraliziranega sistema za dostop do pravnega reda na lokalni ravni, na katerem bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin oziroma njihovih pooblaščencev pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega informacijskega sistema RePALS;

 • Namen posveta je zainteresiranim udeležencem predstaviti razvojne aktivnosti pri izgradnji novega sistema RePALS, trenutno arhitekturo in predvidene funkcionalnosti sistema, odpreti razpravo o ključnih dilemah, s katerimi se soočajo občine pri pripravi oziroma pošiljanju podatkov in besedil v obstoječo aplikacijo, ter omogočiti občinam, da predstavijo lastne poglede in želje, s pomočjo katerih lahko vzpostavimo čim bolj celostno in domišljeno ter po meri uporabnikov narejeno informacijsko rešitev.

Na posvetu bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega sistema z namenom, da se že v zgodnji fazi identificirajo še kakšne službi neznane potrebe občin pri nastajanju in objavljanju svojih aktov ter neuradnih prečiščenih besedil ter da se v največjem možnem obsegu podprejo delovni procesi, ki so v tem kontekstu potrebni in na lokalni ravni morda drugačni od tistih, ki so uveljavljeni na državni ravni.

Posvet bo organiziran v drugi polovici oktobra 2023. Vabilo in dnevni red posta poslana naknadno.

3. Izpolnitev vprašalnika v zvezi z dosedanjim načinom objavljanja in priprave neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov občin z namenom vpogleda v dejansko stanje kot izhodišče za razvoj novega sistema;

 • Prosimo, da izpolnite priloženi vprašalnik, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI, najpozneje do 20. oktobra 2023. Izpolnjevanje vprašalnika jim bo vzelo približno 5 minut. 

4. Možnost periodičnega avtomatiziranega prenosa obstoječih podatkov o pravnih aktih občin iz informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodijo občine same ali zanje njihovi zunanji izvajalci.

 • Do 20. oktobra 2023 prosimo sporočite kontakte oseb, ki so v imenu občine pooblaščene, da nastopajo kot sogovornik službe pri iskanju rešitev za avtomatiziran prenos obstoječih podatkov oziroma besedil v aplikacijo, s čimer bi se občinam, ki razpolagajo s podatki v informatiziranih zbirkah, olajšal vnos podatkov in besedil. Kontakt za sporočanje je gp.svz@gov.si, sklic na številko dopisa 4300-3/2023. 

3.5. Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili seznanjeni z dopolnjenim osnutkom Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav, v katerem so bile upoštevane dosedanje pripombe. Do zadnje verzije osnutka dostopate TUKAJ.

V kolikor razpolagate z morebitnimi dodatnimi predlogi, pripombami in vprašanji, jih prosimo pošljete najkasneje do 10. oktobre 2023 (12h) na ana.plavcak@skupnostobcin.si .

Kot navajajo na strani pristojnega ministrstva, bo Uredba poslana v medresorsko usklajevanje. V vmesnem času pa bo Uredba dopolnjena še z obrazložitvami členov.

3.6. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021-2030)

V vladni postopek je bil vložen Predlog odloka o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021–2030). S tem odlokom se za obdobje 2021–2030 sprejmejo načrti za naslednja gozdnogospodarska in lovsko upravljavska območja:

 1. Gozdnogospodarsko območje Tolmin (št. načrta 01/21 z dne 18. 5. 2023);
 2. Gozdnogospodarsko območje Bled (št. načrta 02/21 z dne 18. 5. 2023);
 3. Gozdnogospodarsko območje Kranj (št. načrta 03/21 z dne 18. 5. 2023);
 4. Gozdnogospodarsko območje Ljubljana (št. načrta 04/21 z dne 18. 5. 2023);
 5. Gozdnogospodarsko območje Postojna (št. načrta 05/21 z dne 18. 5. 2023);
 6. Gozdnogospodarsko območje Kočevje (št. načrta 06/21 z dne 18. 5. 2023);
 7. Gozdnogospodarsko območje Novo mesto (št. načrta 07/21 z dne 18. 5. 2023);
 8. Gozdnogospodarsko območje Brežice (št. načrta 08/21 z dne 18. 5. 2023);
 9. Gozdnogospodarsko območje Celje (št. načrta 09/21 z dne 18. 5. 2023);
 10. Gozdnogospodarsko območje Nazarje (št. načrta 10/21 z dne 18. 5. 2023);
 11. Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec (št. načrta 11/21 z dne 18. 5. 2023);
 12. Gozdnogospodarsko območje Maribor (št. načrta 12/21 z dne 18. 5. 2023);
 13. Gozdnogospodarsko območje Murska Sobota (št. načrta 13/21 z dne 18. 5. 2023);
 14. Kraško gozdnogospodarsko območje (št. načrta 14/21 z dne 18. 5. 2023);
 15. Novomeško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 16. Gorenjsko lovsko upravljavsko območje, (načrt z dne 18. 5. 2023);
 17. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 18. Notranjsko lovsko upravljavsko območje(načrt z dne 18. 5. 2023);
 19. Primorsko lovsko upravljavsko območje(načrt z dne 18. 5. 2023);
 20. Pohorsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 21. Posavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 22. Pomursko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 23. Savinjsko-Kozjansko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 24. Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 25. Triglavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 26. Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 27. Zasavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 28. Kamniško-Savinjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 29. Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023).

Območni načrti so na voljo na povezavi:

Pripombe na predloge načrtov nam lahko pošljete do ponedeljka, 16. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

3.7. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb.

Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 10. 2023.

3.8. V obravnavi osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (v nadaljevanju: osnutek pravilnika).

Sprejem predmetnega pravilnika je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZEKom-2). V skladu s petim odstavkom 10. člena ZEKom-2 minister, pristojen za elektronske komunikacije, glede na stopnjo zahtevnosti gradnje določi enostavne komunikacijske objekte, za katere v skladu s predpisi o gradnji objektov ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in predpiše, kaj se poleg vzdrževalnih del v javno korist določenih v zakonu šteje za vzdrževanje komunikacijskih objektov.

Osnutek pravilnika ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb glede na Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13 in 189/21 – ZDU-1M), ki se uporablja do izdaje novega pravilnika. Ne glede na navedeno pa je besedilo pravilnika nekoliko prilagojeno zaradi uskladitve s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, to je z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Predloge in pripombe lahko do vključno 23. oktobra 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

Besedilo osnutka Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov se nahaja TUKAJ.

3.9. Uredba o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij

Obveščamo, da je v obravnavi predlog Uredbe o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5g in za spodbujanje povezljivosti.

Kot pojasnjuje ministrstvo osnutek uredbe nudi le splošno pravno podlago za dodelitev javnih sredstev za namen gradnje omrežij in spodbujanje povezljivosti v skladu s predpisi Evropske unije. Odločitev o podrobnejši vsebini in tehničnih rešitvah konkretnih razpisov, ki bodo sledili, bo vsekakor odvisna od strateških odločitev države in razpoložljivih finančnih sredstev.

Na sledečih povezavah najdete:

Prosimo za pregled in posredovanje pripomb in stališča najkasneje do četrtka, 2. 11. 2023 na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

3.10. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi. 

Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe o organih v sestavi ministrstev po tej uredbi nadaljuje in zaključi organ, ki jih je začel obravnavati. 

Pripombe lahko posredujete do 4. 11. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

3.11. Predlog predpisa Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023 – 2026

Na podlagi petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja ODLOK o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023 -2026. Do predloga predpisa in v povezavi s tem v predvidene ukrepe lahko dostopate TUKAJ. Predlog se nahaja v javni razpravi za zainteresirano javnost.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov posredujete v preglednici do 8. novembra 2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

3.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

4. Dogodki SOS

4.1. 17.10.2023. / Ljubljana / Urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije organizira posvet o urbanistični zasnovi (UZ), na katerem bo predstavljena vsebina UZ in njen pomen za zagotavljanje premišljene in kakovostne strukture celotnega naselja, z vplivi in povezavami na okolico. Ravno tako bo na posvetu s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) predstavljen 131.a člen iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Interventni zakon), v katerem je UZ zastavljena kot pomemben instrument obnove naselij (tudi prenove in reciklaže), ki naj poda konceptualno podlago za izdelavo sanacijskih OPPN.

Program dogodka

 1. Predstavitev 131. a člena Interventnega zakona (Barbara Radovan in Jernej Červek, MNVP)
 2. Predstavitev vsebine in pomena UZ (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
 3. Razprava

Več informacij v vabilu TUKAJ.

Člane ZAPS obveščamo, da boste za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke. Prosimo, da na prijavnici označite, da ste člani ZAPS oziroma nam boste to sporočili na dogodku ob registraciji (identifikacijsko številko).

4.2. 19.10.2023. – 20.10.2023. / Laško / Razvojni dnevi občin

Veseli nas, da se vas je že veliko odločilo za udeležbo na Razvojnih dnevih občin, ki se bodo odvijali v četrtek in petek, 19. in 20. oktobra 2023, v prelepem okolju Term Thermana Laško.

Za vas smo pripravili program, ki po eni strani odgovarja na aktualno situacijo v navezavi na naravne nesreče, po drugi strani pa odgovarja na izzive, s katerimi se soočate razvojno naravnane občine.

Prvi dan se bomo posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas bo sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa bomo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke.

V dveh dneh druženja se nam obeta pester in raznolik program.  Na okrogli mizi bo na temo izkušenj in scenarijev obvladovanja naravnih in drugih nesreč z nami tudi minister za obrambo, Marjan Šarec. O okrevanju in odpornosti države v luči okoljskih sprememb pa bomo govorili s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Na dogodku bomo poleg zanimivih govork in govorcev prisluhnili več kot 15 dobrim praksam in izkušnjam občin glede sposobnosti reagiranja v kriznih razmerah, kakovostno grajenega digitalnega razvoja, ohranjanja poseljenosti in zagotavljanja ustreznih kadrov, prilagajanja na okoljske spremembe kot tudi digitalnega razvoja.

Poleg bogatega strokovnega programa, ki se bo pričel 19. 10. 2023 ob 12.30 uri, se boste lahko sprostili ob večernem programu, ki vključuje slavnostno večerjo, nato pa bo poskrbljeno tudi za plesne ritme.

S strokovnim programom bomo nadaljevali v petek, 20. 10. 2023, ob 9.30, zato vam predlagamo, da izkoristite možnost prenočitve v hotelu. Zaradi velikega zanimanja za dogodek so namestitvene kapacitete v Thermani Laško že pošle, vendar nam je uspelo za udeležence našega dogodka zagotoviti še 10 sob v hotelu Rimski dvor v Rimskih termah (po ceni 130 eur na osebo na noč + turistična taksa in prijavnina). Za rezervacijo se lahko obrnete na booking@rimske-terme.si ali telefonsko na 03-5742-000. Da boste lahko sproščeno uživali tudi v večernem delu dogodka, smo pridobili tudi  telefonsko številko lokalne taxi službe Taxi Laščan – 051 305 020.

Drugi dan dogodka bomo razpravljali o demografiji in načrtovanju razvoja občin. Zanimalo nas bo kako ohranjati ali povečati število prebivalcev v lokalnem okolju, kako ravnati s prostorom, kljubovati begu možganov in kako krepiti medgeneracijski in medkulturni dialog. O vsem tem bomo izvedeli iz prve roke, saj bodo svoje izkušnje delili županje in župani.

Navezali se bomo tudi na temo prilagajanja na okoljske spremembe in možne ukrepe, zato bodo z nami tako priznani akademski strokovnjaki kot tudi predstavniki ministrstva. Spoznali bomo konkretne primere prilagajanja podnebnim spremembam tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Ob zaključku programa si lahko obetamo navdihujočo razpravo o digitalni prihodnosti naših lokalnih skupnosti. S predstavniki pristojnega ministrstva bomo govorili o tem, kako se bodo občine razvijale v digitalni dobi do leta 2030 in kako bo s financiranjem digitalnega razvoja. Županje in župane pa smo prosili, da predstavijo svoje prakse implementacije digitalnih storitev v občinah ter priložnostih, ki jih takšna digitalna orodja prinašajo.

Razvojni dnevi občin – program 2023

4.3. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

4.4. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

4.5. 9.11.2023. / Kranj / Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih bo potekala 9. novembra 2023 v Kranju.

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote?

Nekatera evropska mesta so že našla odgovore na ta vprašanja. Spoznajte, kako portugalsko mesto Braga lokalnim prebivalcem omogoča, da se vživijo v vlogo turista v svojem domačem kraju. Kako v italijanski Sieni izobražujejo kulturne delavce o podnebnih spremembah in vplivih njihovega dela na okolje, kar vodi v organizacijo bolj trajnostnih dogodkov. Kako družbeno odgovoren hotel v Gdansku prepleta zgodbe socialne vključenosti in gostinstva. Spoznajte tudi domače zanimive prakse trajnostnega mestnega turizma v Kranju, Idriji in Mariboru.

Konferenca je namenjena predstavnikom občin in zavodov za turizem ter drugim nacionalnim in lokalnim akterjem s področja turizma, ki bi želeli zvedeti več o značilnostih turizma v mestih in iščete navdih za implementacijo lastnih trajnostnih praks s tega področja.

Program je na voljo tukaj.  Na tem mestu dostopate do PRIJAVE (zbirajtelj IPoP)

ENGLISH

Dogodek bo simultano tolmačen v slovenski oziroma angleški jezik.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT.

Grafika: Darja Klančar, Darka

 

5. Povpraševanja

5.1. Interni predpis v zvezi z izvajanjem javnih naročil

Na vas se obračamo s prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja ostalim občinam. Nadzorni odbor občine je, po vzoru ministrstev, izdal priporočilo, da sprejmejo interni predpis (pravilnik ali navodilo) v zvezi z izvajanjem javnih naročil, v katerem bi podrobno opisali posamezne postopke, po katerih se vodijo javna naročila, kdaj pridejo v...

5.2. Izvajanje Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Na občine smo se obrnili s prošnjo po sodelovanju pri povpraševanju glede izvajanja Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) oz. vzpostavitve novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Na prošnjo občine članice nas je zanimalo, kako boste zagotavljali oz. zagotovili skladnost z Uredbo o registru pravnih...

5.3. Sveti vaških/krajevnih skupnosti

Občina je v fazi odločanja glede sprememb delovanja sveta vaških skupnosti v prihodnje, zato smo na prošnjo občine prosili za pomoč v obliki odgovorov na sledeča vprašanja: Ali katera izmed vas nima formiranih ožjih delov občin (krajevne skupnosti, vaške skupnosti..)? Ali katera, ki sicer ima teritorialno gledano formirane ožje dele občine (KS,...

6. Dogodki drugih

6.1. 17. 10. / Nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”

V mreži Plan B za Slovenijo vabijo na nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”, ki se bo odvijal v torek, 17. oktobra 2023, v Ljubljani.

 • Vabilo s programom posveta najdete tukaj.
 • Obvezne prijave zbirajo tukaj.

Posvet je namenjen odločevalcem na nacionalni in na lokalnih ravneh, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam in zainteresiranim strokovnjakom.

Dodatne informacije: Senka Šifkovič, info@umanotera.org

6.2. 18. 10. / Ekosistemske storitve kmetijskih zemljišč s poudarkom na podnebnih spremembah

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije organizira v okviru projekta LIFE IP Care4Climate v sredo, 18. oktobra 2023 na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, tretjo delavnico na tematskem področju Učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč, z naslovom:

EKOSISTEMSKE STORITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ S POUDARKOM NA PODNEBNIH SPREMEMBAH

Delavnica bo potekala v živo med 9:00 in 12:00, sodelovanje pa bo možno online tudi preko Zoom povezave.

Delavnica bo predstavila ekosistemske storitve in obravnavala ekosistemske storitve tal kmetijskih zemljišč, ki so pomembne za delovanje okolja, kroženje snovi in ciklusa ogljika ter so pomembne za podnebje na lokalni in globalni ravni. Delavnica bo pojasnila ekosistemsko vrednost kmetijskih zemljišč in pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč z okoljskega in podnebnega vidika.

Znanja želijo deliti z: odločevalci (Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za okolje,…); svetovalnimi službami (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,…), pripadniki NVO (Umanotera, Eko krog,…), razvojnimi agencijam s področij okolja in prostora ter srednješolskimi in višješolskimi profesorji na kmetijskih in gozdarskih šolah Slovenije (Grm, Naklo, Postojna, nekatere gimnazije,…)

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

6.3. 18. 10. / Vabilo na posvet: Požari v naravnem okolju

Ministrstvo za obrambo vabi na posvet Požari v naravnem okolju, ki bo v sredo, 18. 10. 2023 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig, s pričetkom ob 8.30.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira posvet v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, združenji in organizacijami v okviru projekta Oktober-mesec požarne varnosti 2023. Posvet je namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, gasilcem in širši strokovni javnosti.

Vabilo s programom posveta in prijavnico TUKAJ, bo pa objavljeno tudi na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/.

6.4. 18. 10. / 1. konferenca zelenega javnega naročanja

Konferenca je namenjena javnim naročnikom in ponudnikom, ki se že ukvarjajo z zelenim javnim naročanjem ali pa bodo svoja naročila ozelenili v prihodnje. Potekala bo v sredo, 18. 10. 2023 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna.

Okvirni program dogodka in informacije glede prijave so vam na voljo TUKAJ.

6.5. 18. ali 19. 10. / Delavnica »Smernice za vključevanje »načela, da se ne škoduje bistveno« in krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,  projektna skupina za pripravo programskih dokumentov vas vabi na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje načela, da se ne škoduje bistveno, krepitev podnebne odpornosti infrastrukture ter predstavitev pobude Novi evropski Bauhaus.
Gre za novosti pri izvajanju Evropske kohezijske politike v obdobju 21-27, zato je pomembno, da se operativni nivo z njimi seznani.

Izvedeni bosta dve delavnici, ena v Mariboru (program) in ena v Ljubljani (program). Delavnico v Ljubljani bo mogoče spremljati tudi preko spleta.

Prijave zbirajo na spodnjih spletnih povezavah do 10. oktobra 2023 oz. do zapolnitve mest.

V kohezijska regija regija
Sreda, 18. oktobra 2023 Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

do 60 oseb – samo v živo

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-maribor-prijava

Zahodna kohezijska regija:
Četrtek, 19. oktobra 2023,
Grand hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
do 60 oseb – samo v živo
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-ljubljana-prijava

do 100 oseb – on-line;
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-online-prijava

6.6. 18. in 19. 10. / EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD v Ljubljani

Delavnica bo izvedena v Sloveniji 18. in 19. oktobra 2023. Ponudila bo priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja multi-funded CLLD ter podala pregled različnih načinov financiranja po vsej EU. Delavnica bo tudi zbrala ideje o tem, kako najbolje izkoristiti vire financiranja CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.7. 18. 10. / Konferenca Ena šola za vse

V Zvezi Sonček želijo prispevati k družbeni razpravi o sistemu vzgoje in izobraževanja, ki bo dejansko vključujoč za otroke s posebnimi potrebami. Zato so zasnovali konferenco ENA ŠOLA ZA VSE, ki bo potekala 18. oktobra 2023 v Hotelu City v Mariboru.

Dodatne informacije o programu in prijavi si lahko preberete na tej strani.

6.8. 24. 10. / “Laboratorij za politike": Načrtovanje odpornosti mest

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Evropsko mrežo znanja o mestih (EUKN) pripravlja “Laboratorij za politike”, posvečen krepitvi odpornosti v urbanih območjih, ki bo 24. 10. od 10.00 do 13.00 ure preko zooma.

Hudi pretresi, povezani s podnebnimi spremembami, okoljskimi tveganji ali gospodarskim nazadovanjem vse pogosteje vplivajo na mesta po vsem svetu. Naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb so žal ponazorile tudi nedavne uničujoče poplave. Ti pretresi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, mesta pa bodo kot gosto poseljeni in kompleksni sistemi ostala ranljiva.

Mesta se morajo na pričakovane izzive dobro pripraviti, urbane strukture morajo postati odpornejše, upravljavske strukture pa se morajo okrepiti z znanjem in orodji za primerno odzivanje. Koncept odpornosti mest tako postaja vse pomembnejši v akademskih raziskavah, politiki in praksi.

Več o programu in povezava na registracijo vam je na voljo TUKAJ.

6.9. 24. 10. / Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Vljudno vabljeni na participativno delavnico, ki jo v sodelovanju z MOPE, IJS CEU in v soorganizaciji z  Lokalno energetsko agencijo GOLEA, pripravljajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v Kopru.

Delavnica je brezplačna in nadaljuje sklop pomladanskih. Kot že prejšnje, je namenjena razpravi o lokalnih energetskih konceptih in njihovih predlaganih spremembah.

Vabilo s programom dogodka najdete tukaj.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 20. 10. preko obrazca.

Tokrat bodo govorili o samooskrbi in novostih v zakonodaji ter uvajanju OVE v občinah (MOPE), energetski in prevozni revščini ter o orodjih v pomoč pri izdelavi LEK (IJS).

 

6.10. 24. - 26. 10. / Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji bo organizirano med 24. in 26. oktobrom 2023 na lokaciji Rektorskega centra Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Program vam je nqa voljo TUKAJ.

Prijave: preko spletne prijavnice TUKAJ ali na e-naslov c4c@ijs.si (najkasneje do petka, 19. oktobra 2023).

 

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

6.11. 24. 10., 7. 11. in 10. 11. / Delavnice: Strategija trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030

Na Ministrstvu za javno upravo pripravljajo krovni dokument, Strategijo trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030, ki bo določil strateške usmeritve za trajnostno preobrazbo javne uprave.

Vljudno vas vabijo na delavnice, na katerih boste obravnavali vprašanja, ki jih bo naslavljala nova Strategija trajnostne javne uprave 2030.

Organizirani bodo trije posveti, na katerih boste skupaj z različnimi deležniki razpravljali in identificirali izzive, s katerimi se soočate:

1.posvet: Kompetentni javni uslužbenci

Torek, 24. 10. 2023, od 09:00 do 12:00| V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: delovno okolje javne uprave, učinkovit uslužbenski sistem, Usposobljeni javni uslužbenci.

 2.posvet: Javne storitve po meri uporabnika in odprta javna uprava

Torek, 7.11. 2023, od 09:00 do 12:00 | V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: zadovoljstvo uporabnikov javnih storitev, učinkoviti procesi in zakonodaja, izvajanje storitev, odprta javna uprava.

 3.posvet: Inovativna javna uprava (in pregled drugih tem)

Petek, 10. 11. 2023, od 09:00 do 12:00 | NA DALJAVO (Zoom)

Teme: inoviranje v javni upravi, zagotavljanje podatkov za kreiranje politik in ukrepov.

Prijavite se lahko na enega ali več posvetov na tej povezavi.

Prijave bodo odprte do zapolnitve mest. O potrditvi vaše prijave vas bodo obvestili po elektronski pošti.

6.12. 26. 10. / Okrogla miza: Urbanistična orodja za bivalno kakovostna podnebno nevtralna mesta in naselja

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije vas vabi na peto okroglo mizo v nizu prostorskih razprav z naslovom

URBANISTIČNA ORODJA ZA BIVALNO KAKOVOSTNA PODNEBNO NEVTRALNA MESTA IN NASELJA.

Okrogla miza bo potekala v četrtek 26. oktobra ob 14.00 uri v Svečani dvorani (drugo nadstropje) na UL FGG; Jamova c. 2, Ljubljana in preko zoom povezave.

Prosijo, da svojo udeležbo do torka 23. oktobra 2023 prijavite na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com. Zraven obvezno navedite ali se nameravate dogodka udeležiti v živo (število sedežev je omejeno) ali na daljavo. Na podlagi prijave boste nato prejeli povezavo za spremljanje dogodka preko zoom aplikacije.

Program vam je na voljo TUKAJ. Udeležba je brezplačna.

6.13. 7. 11. / 9. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujejo v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, ki od leta 2015 v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami organizira nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih.

Letos vas vabijo na 9. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj z Mestno občino Kranj, ob podpori Skupnosti občin Slovenije, slovenske Policije in Agencije za znanstvenoraziskovalno un inovacijsko dejavnost (ARIS).

Letošnja konferenca predstavlja dobre prakse, aktualne teme in raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih v zadnjem desetletju.

Konference se bo odvijala 7. 11. 2023 med 9.00 in 15.00 uro v stavbi Mestne občine Kranj.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih ali skrbijo za doseganje in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Celoten program vam je na voljo TUKAJ.

6.14. 7. - 8. 11. / Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organizira 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki bo potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Drugi dan bo namenjen posebej krožnim javnim naročilom gradenj in infrastrukture.

Na dogodku se boste naučili:

 • Kaj je krožno javno naročanje, kakšne koristi imamo od le-tega;
 • Kako se sploh lotimo krožnih javnih naročil;
 • Kakšne so dobre prakse na področju krožnih javnih naročil;
 • Kako pripravimo krožno javno naročilo;
 • Strokovnjaka iz tujina bosta odgovorila na naša vprašanja in nam pomagala utreti pot k krožnim javnim naročilom v Sloveniji.

Okvirni program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na naslov zejn.mope@gov.si do petka, 13. oktobra 2023.

Za prijavo na dogodek posredujete naslednje podatke:

Ime:
Priimek:
Funkcija:
Institucija:
Kraj:
e-poštni naslov:
Prehranske posebnosti/zahteve:

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, organizirano pa bo tudi tolmačenje v slovenski jezik.

6.15. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

6.16. 16. 11. / Četrta nacionalna konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni

Zavod Movit, nacionalna agencija za EU programa za mladino organizira Četrto nacionalno konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je namenjena županom, občinskim svetnikom in uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine.

Slovenske občine imajo področje mladine in mladinskega dela različno urejeno, vsem pa je zagotovo skupna skrb za zagotovitev dovolj priložnosti za mlade v njihovih okoljih. Temu so namenjene letne konference in druge aktivnosti v (nacionalnem in mednarodnem) partnerstvu Europe goes local.

Konferenca bo v četrtek, 16. novembra 2023, od 9.00 do 14.30 v Hotelu Radisson Blue Plaza, BTC, Ljubljana

Vabilo je v prilogi in na tej povezavi. Prijavnica je tukaj.

Za več informacij so vam na voljo: polona.siter@movit.si.

Poudarki konference:

 • Kaj je kakovostno mladinsko delo in kje je njegovo mesto na področju ‘mladine’ v lokalni skupnosti?
 • Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 je osredotočen na dva krovna cilja: Spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu in Prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Zanimalo nas bo, kje so priložnosti za občine pri njegovem uresničevanju.
 • Prikazali bodo, kaj govorijo rezultati ankete, ki jo je Nacionalna agencija programov Erasmus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota opravila med organizacijami upravičenkami iz cele Slovenije, o potrebah organizacij v lokalnem okolju in katere so priložnosti za občine in lokalne skupnosti v izbranih ukrepih naših dveh programov.
 • Predstavili bodo dosežke pri EGL v zadnjem letu in načrte za 2024 ter prisluhnili udeležencem,  kaj se je zgodilo v občinah na področju razvoja mladinskega dela in kakšne načrte imajo za prihodnost.

Udeležba na konferenci, vključno s krepčilnimi odmori in kosilom, je za udeležence brezplačna in financirana iz programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota. 

 Europe goes local je strateško partnerstvo nacionalnih agencij na področju EU programov za mladino, ki je osredotočeno na podporo in sodelovanje lokalnih skupnosti EU za razvijanje kakovostnega mladinskega dela.  Aktivnosti se izvajajo od leta 2017, na nacionalnem in mednarodnem nivoju, v Sloveniji je bilo do sedaj v aktivnostih udeleženih prek 50 občin. Nacionalna konferenca je letni osrednji dogodek projekta in partnerstva. Letošnja je četrta, prva pa je bila leta 2019.  Konferenca v 2022.

6.17. 16. in 17. 11 / Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Vabljeni ste na Mednarodno regionalno razvojno konferenco in 34. Sedlarjevo  srečanje  z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks, ki bo potekal 16. in 17. novembra 2023
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, Razlagova 14, Maribor.

Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je namenjen skupnemu razmisleku o preoblikovanju regionalnih politik in praks z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Vse informacije o dogodku, prijava ter program, ki vam ga pošiljamo tudi v priponki, so dostopni na tej povezavi.

Naj vas spomnimo na možnost zgodnje prijave do 30. oktobra 2023 ter s tem nižjo kotizacijo. Upokojenci imajo kotizacijo znižano, študentje pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.

Članom in članicam ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (3 za prvi dan in 2 za drugi dan), predavateljem pa 4 kreditne točke, z udeležbo na obeh dnevih, 6 kreditnih točk.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na: Conference@rra-podravje.si ali drustvo.dupps1@gmail.com

 

6.18. 17. in 18.11. / 17. KONGRES ŠPORTA ZA VSE

Vljudno vabljeni na 17. Kongres športa za vse, ki bo 17. in 18. novembra 2023.

Osrednja tema letošnjega kongresa je Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti. Lokacija kongresa bo prvi dan Hotel Lev, Ljubljana – dvorana Karantanija.

Na konferenci bo med drugim predstavljeno tudi delo v okviru programa Ven za zdravje, pri katerem kot projektni partner sodeluje Skupnost občin Slovenije. Predavanje bo plenarno, z naslovom Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju. Sledila mu bo okrogla miza z naslovom Soustvarjanje pogojev za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalni skupnosti.

Dodatne informacije o PRIJAVI na dogodek so dostopne tukaj.

 

6.19. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

6.20. 25. 10. / Register pravnih aktov lokalnih skupnosti

Služba Vlade RS za zakonodajo vabi na javni posvet v zvezi s projektom vzpostavitve Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki bo potekal 25. oktobra 2023 med 9. in 13. uro v hotelu Mons, Ljubljana.

Javni posvet snujejo kot prostor odprtega dialoga o smereh razvoja in izzivih Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, s poudarkom na izmenjavi ključnih informacij o projektu, predstavitvi konkretnih dilem in vprašanj pri pošiljanju podatkov in besedil v register ter podajanju predlogov za uspešno doseganje ciljev projekta.

Na javni posvet vabijo predstavnike občin, predstavnike združenj občin, predstavnike uradnih glasil in druge strokovnjake, ki so vpeti v procese zagotavljanja dostopnosti prava na lokalni ravni splošni javnosti.

Več informacij o prijavi na dogodek bo znanih od 18. 10. dalje.

7. Aktualni razpisi

7.2. Objavljen je natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije za leto 2023 pod geslom »Pogumno v prihodnost«

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Skladno s tem Slovenija objavi nacionalni natečaj. Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju državo zastopal na evropski ravni – tokrat na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024. Koordinacijo nacionalnega natečaja je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Pozivajo podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se prijavijo na natečaj, predvsem tiste, ki:
– se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese,
– si prizadevajo v lokalne dogodke vključevati različne skupine prebivalcev in na ta način dobijo različne perspektive, širši horizont in bolj raznolike ideje in
– se zavedajo pomena in potrebe povezovanja in temeljijo na mrežah, kot tudi na občinskih in regionalnih združenjih.

Več o natečaju na www.drustvo-podezelje.si in www.skp.si. Rok prijave je 25. 10. 2023.

7.3. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 29. 9. 2023 objavilo 400.000 evrov vreden javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Razpisana sredstva so namenjena rabi lesa na javnih stanovanjskih objektih, denimo šolah, upravnih stavbah, domovih za starejše občane in športnih objektih, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Z razpisom želi ministrstvo zbrati potencialne projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, s katerimi bi promovirali lesne proizvode v obliki javnih demo lesenih objektov. Takšna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa. To je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (angleško New European Bauhaus).

Na javni poziv se lahko prijavijo tako idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kot tudi že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. Ministrstvo bo prispele idejne projekte presojalo tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja.

Vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah, ki se potegujejo za javna sredstva, mora biti najmanj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Poleg tega mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu vsaj 80 odstotkov prostornine vgrajenih materialov.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali med 26. januarjem in 4. decembrom 2023, po namenu pa so to stroški izdelave projektne in druge dokumentacijepripravljalnih del in stroški gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti. Ministrstvo sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ob čemer je minimalni znesek sofinanciranja 100.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa znaša 400.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prijavitelji se lahko prijavijo do 26. oktobra 2023.

Celoten razpis vam je na voljo TUKAJ.

7.4. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

7.5. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

7.7. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

8. Vlada RS

8.1. 75. redna seja

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2022 ter zadolženosti na dan 31. december 2022.

V skladu z Zakonom o javnih financah so občine o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so, ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolžne poročati Ministrstvu za finance. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2022 ter zadolženosti na dan 31. december 2022, je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih posredovale občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin za leto 2022.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečala za 113 milijonov evrov in je konec leta 2022 znašala 1,16 milijarde evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 76 odstotkov predstavljali dolgovi občin in 24 odstotkov dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2022 je znašal 567 evrov, od tega je znašal dolg občin na prebivalca 433 evrov in dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine 134 evrov na prebivalca.

V letu 2022 je Ministrstvo za finance občinam izdalo 91 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 207 milijonov evrov. Občine so se zadolževale predvsem za naložbe, predvidene v občinskih proračunih za leto 2022, tri občine so upravljale dolg občinskega proračuna.

Vir: Vlada RS, NJ

9. Novice drugih

9.1. Pojasnilo in priporočilo Upravnim enotam glede zahtev za odmero komunalnega prispevka

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v zadnjem času
prejelo opozorila občin, da se v praksi pojavlja problematika podvajanja zahtev za odmero
komunalnega prispevka.

V zvezi s tem so pripravili naslednje pojasnilo Upravnim enotam, ki ga prilagamo TUKAJ.

V zvezi z navedeno problematiko in z vsebino obrazca 11A iz Pravilnika o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov3, ki ne vsebuje podatka o vlogi za odmero
komunalnega prispevka, upravnim organom za gradbene zadeve priporočajo, da do
vzpostavitve sistema eGraditev v celoti, pri investitorju preverijo, ali je bila zahteva za odmero
komunalnega prispevka na občino že vložena. Šele potem, v primeru, da ta ni bila vložena, občino seznanijo o uvedbi postopka izdaje gradbenega dovoljenja.

9.4. Med 100 najboljšimi trajnostnimi zgodbami na svetu letos šest slovenskih

Globalna organizacija Green Destinations je sinoči na konferenci v estonskem Talinu razkrila letošnji seznam 100 najbolj trajnostnih zgodb na svetu (Green Destinations Top 100 Stories). Nanj se je s svojimi primeri dobrih praks uvrstilo šest slovenskih destinacij: Ljubljana, Šaleška dolina, Brežice, Jeruzalem, Miren Kras in Kranj. S tem se še utrjujeta ugled in prepoznavnost Slovenije in njenih destinacij kot enih najbolj zelenih in trajnostnih na svetu.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

9.5. Odprtih je prvih 62 Digi info točk

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so dali nov pospešek izobraževanju in usposabljanju ter širjenju vedenja o neštetih koristih uporabe digitalnih tehnologij, prav tako pa tudi v prizadevanjih za povečevanje digitalne vključenosti in pomoči digitalno manj pismenim ljudem – v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije so odprli prvih 62 Digi info točk.

Celotno novico si lahko preberete TUKAJ.

9.6. Spletni časopis "ZDRAVO MESTO - Glasnik slovenske mreže zdravih mest"

Do izdaje nove številke spletnega časopisa “ZDRAVO MESTO” lahko dostopate na povezavi TUKAJ.

V spletnem časopisu se nahaja tudi članek programa “Ven za zdravje: Se lahko vaša občina pohvali z dobrimi praksami?“, v katerem kot partner nadaljevalnega programa Ven za zdravje 3 sodeluje Skupnost občin Slovenije.

Prijetno branje!

9.7. Kdo v državi je DigiVzornik.si?

Javni poziv k prijavi predlogov za prejem naziva DigiVzornik.si 2023

Naziv DigiVzornik.si je priznanje Ministrstva za digitalno preobrazbo za izjemne dosežke pri uresničevanju vključujoče in trajnostne digitalne preobrazbe družbe in gospodarstva. Letos ga podeljujejo prvič.

Osnovni namen je javno priznanje in zahvala za izjemen prispevek k digitalni preobrazbi družbe ter spodbujanju inovacij v digitalizaciji. Rok za prijavo je do 2. novembra 2023 do 16. ure.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

9.8. S pobudama Polni zagona kolesarimo v službo in Manj kot dva uspešno spreminjamo potovalne navade

V jesenskem delu pobude Polni zagona kolesarimo v službo se je v nov dan med 28. avgustom in 6. oktobrom s kolesom zagnalo kar 825 udeležencev, ki so po zabeleženih kilometrih skoraj trikrat obkrožili Zemljo, s tem pa prihranili kar 18 ton CO2, kar v enem letu absorbira 365 odraslih dreves.

V družbi je vedno bolj prisotno zavedanje, da je nujno spremeniti svoje potovalne navade. Pobudi kot sta Polni zagona kolesarimo v službo in akcija Manj kot dva spodbujata ljudi k ukrepanju in dokazujeta, da lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.