Poplave 2023

Arhiv za kategorijo: Poplave 2023

  • 15.09.2023.

Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov – rok je 20. 9. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov. V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka na posebnem...
  • 14.09.2023.

Informacija o intervencijskih stroških in izplačilu po predhodnem programu

Iz Kabineta predsednika Vlade RS so sporočili, da bodo intervencijski stroški, ki so nastali zaradi poplav 4. avgusta 2023, obravnavani na seji Vlade RS naslednji teden. Sledilo bo izplačilo. 124 lokalnim skupnostim na podlagi predhodne ocene škode in priprave predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4....
  • 14.09.2023.

Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile. Gre za subjekte, ki so v...
  • 14.09.2023.

Pri Boštjanu Šeficu vnovič koordinativni sestanek za sanacijo po poplavah

V sredo, 13. 9. 2023, je potekal sestanek med predstavniki združenj občin, Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, dr. Klemnom Ploštajnerjem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za solidarno prihodnost ter mag. Matejem Skočirjem, državnim sekretarjem, pristojnim za naravo in vode....
  • 14.09.2023.

Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zaradi poplav)

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj. Po zadnjih podatkih...