Poplave 2023

Arhiv za kategorijo: Poplave 2023

  • 01.09.2023.

Sprejet interventni zakon za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

V Državnem zboru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Z zakonom se določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Nekateri ukrepi so vezani tudi na delovanje občin, in sicer gre za: sprejem OPPN za odpravo posledic...
  • 29.08.2023.

SOS prosila za bolj zadržano, uravnoteženo in jasno komuniciranje z javnostmi glede upravičenost posameznikov/prebivalstva do pomoči po poplavah

V Skupnosti občin Slovenije smo na UKOM naslovili prošnjo za bolj zadržano, uravnoteženo in jasno komuniciranje z javnostmi glede upravičenost posameznikov/prebivalstva do pomoči po poplavah. S strani nekaterih županj in županov prizadetih občin po avgustovski ujmi smo namreč bili opozorjeni na izjemne pritiske prebivalk in prebivalcev na občine...
  • 29.08.2023.

Poplave: kmalu bo aktivirana brezplačna telefonska številka za državljane

Skupnost občin Slovenije je nedavno podala poziv za vzpostavitev brezplačne telefonske številke, namenjene državljanom, ki jih je prizadela ujma v mesecu avgustu 2023. S strani Ministrstva za obrambo so sporočili, da so aktivnosti za vzpostavitev navedene številke na ravni vlade že v teku. Iz kabineta predsednika Vlade RS so sporočili, da so k...
  • 25.08.2023.

Solidarnostna pomoč – pojasnilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis “Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)”: V dopisu je bil podan pregled ureditve odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih...
  • 24.08.2023.

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov. S terena so prejeli informacije, ki kažejo, da so bili odpadki z začasnih lokacij za zbiranje in skladiščenje odpadkov, nastalih kot posledica poplav, v večjem delu že prevzeti in oddani izvajalcem obdelave. Na podlagi teh informacij...
  • 24.08.2023.

Urejanje javnega prostora in pro bono pomoč občinam, prizadetim v poplavah 

Neprofitni urbanistični studio Prostorož nas je obvestil, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti pomagati občinam in skupnostim, ki so jih prizadele poplave. V zadnjih dneh so že uspeli pomagati nekaterim občinam. Tako so na primer pomagali občini, katere vrtčevsko igrišče so nedavne poplave odplaknile, prostoroževci pa so jim na njihovo željo...
  • 04.08.2023.

1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih

Vlada je na 119. dopisni seji zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih med 12. 7. in 2. 8. Pomoč bodo oškodovancem v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije. Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela tudi program odprave posledic neposredne škode na stvareh ob lanskem požaru na Krasu....