• Domov
  • ICC – Izziv inteligentnih mest

100 Intelligent Cities ChallengeIzziv inteligentnih mest (ICC) je pobuda Evropske komisije, ki združuje 126 mest s ciljemda bi z naprednimi tehnologijami dosegli inteligentno, družbeno odgovorno in trajnostno rast. ICC je del širšega podpornega sistema EU za udejanjanje evropskega zelenega dogovora, izgradnjo gospodarstva, ki deluje za vse ljudi, in Evrope, primerne digitalni dobi.

2,5-letni program temelji na uspehu Digital Cities Challenge, ki je 41 mestom v EU pomagal razviti strateško vizijo in načrt za digitalno preobrazbo. Mesta, ki sodelujejo v ICC, si želijo postati gonilna sila za oživitev gospodarstva, ustvariti nove poslovne priložnosti in izboljšati trajnost in odpornost svojih mest in lokalnega gospodarstva s pomočjo naprednih tehnologij, prekvalifikacije in izpopolnjevanjem delovne sile. Pobudi se je pridružila tudi Skupnost občin Slovenije skupaj z 12 članicami in sicer občinami Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik.

Skupnost občin Slovenije, ki sicer združuje 179 občin je v okviru strateškega partnerstva 4P DIH s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v začetku leta 2020 izvedla analizo stanja v lokalnih okoljih in tako dobila boljši uvid v izzive, potrebe in priložnosti občin, kar je bila motivacija za konzorcijsko prijavo na poziv ICC. Z izkušnjami Covid-19 pa imajo občine dodatno motivacijo in priložnost, da ponovno ocenijo resnične potrebe v svojih lokalnih okoljih.

S podporo ICC želimo pripraviti akcijski načrt za vzpostavitev platforme za občine, zgrajene iz že obstoječih EU gradnikov, s podatkovnim jezerom, kamor oddajajo ali od koder lahko uporabljajo podatke za poročanje, vizualizacijo, analitiko. Platforma se lahko uporablja tudi kot trgovina z aplikacijami za občine in njihove deležnike, kjer so pametna orodja na voljo kot storitve na zahtevo, v skladu s poslovnim modelom, ki bo razvit po meri konzorcija. Posamezne konzorcijske občine se bodo v svojih lokalnih ekosistemih posvetile vsebinskim področjem, katerim določanje prioritet bo ena prvih nalog.

V okviru izvajanja ICC projekta bodo ob prilagojenih nasvetih različnih strokovnjakov sodelujočim občinam in mestom na voljo priložnosti za mreženje in srečanja skupnosti, dostop do usposabljanj, spletnih orodij in smernic mest mentorjev ICC. Za opredelitev vizije in načrta za izvedbo vsakega mesta bo program ICC temeljil na oceni prednostnih vprašanj in potreb vsake sodelujoče občine.

Projekt se je začel izvjati koncem septembra 2020.


Nazadnje posodobljeno: