Projekt Interegg Central Europe z naslovom Social(i) makers, v katerem sodeluje 13 partnerjev iz sedmih držav, je namenjen razvoju političnega modela, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi potrebami. Zaradi strukturne preobrazbe in družbenih posledic teh sprememb, se je znašel trajnostni razvoj srednje Evrope (CE) pred velikim izzivom. Zato so vse bolj nujne socialne inovacije (SI), ki se lahko izvajajo preko izdelkov, storitev in modelov za urejanje takšnih transformacij ob ustvarjanju novih družbenih odnosov. Za izboljšanje zmogljivosti na tem področju v srednji Evropi, bo ključen pristop od spodaj navzgor. Financerje, podjetnike, politične oblikovalce in državljane bomo usposobili, da bodo dejansko »igrali igro« kot ustvarjalci socialnih inovacij, preko njihovih interakcij pa se bo ustvarjal ekosistem.

V ta namen bo projekt vzpostavil nadnacionalni dvostopenjski izobraževalni program v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji. Program bo udeležence usposabljal pri skupnem oblikovanju in uvajanju učinkovitih in trajnostnih pobud socialnih inovacij. V okviru akademije za oblikovanje socialnih inovacij se bodo udeleženci naučili kako izkoristiti naložbene učinke, socialno podjetništvo, politiko socialnih inovacij, aktivno državljanstvo in uporabno tehnologijo, ter kako vključiti v proces prave zainteresirane strani in deležnike. Pridobljene spretnosti bodo nato prenesli v prakso in tako zasledovali cilj projekta, to je nastanek transnacionalne skupnosti socialnih snovalcev v centralni Evropi, ki se bo razvila v dolgoročno strategijo za izgradnjo zmogljivosti socialnih inovatorjev.

Projekt se je začel izvajati avgusta 2017 in bo trajal do julija 2020.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na naslednjih povezavah:


Nazadnje posodobljeno: